Auto zastępcze z OC sprawcy

Wypożyczalnia samochodów Bull Car oferuje usługę auto zastępcze z OC sprawcy Olsztyn, Galeria Warmińska

Wypożyczalnia samochodów Bull Car oferuje usługę auto zastępcze z OC sprawcy wraz z obsługą formalności. Potrzebujesz samochodu zastępczego? Zadzwoń pod numer 505 987 000

Krótka historia usługi – Auto zastępcze z OC sprawcy

Długo trwało uzgadnianie stanowiska, odnośnie zwrotu kosztów auta zastępczego,  pomiędzy zakładami ubezpieczeniowymi i poszkodowanymi w kolizjach drogowych właścicielami samochodów. Początkowo ubezpieczyciele dążyli do wyłączenia  z grupy osób uprawnionych do tej usługi te, które nie prowadzą działalności i mają łatwy dostęp do środków komunikacji publicznej. Po licznych sytuacjach spornych, na podstawie decyzji właściwego sądu, ujednolicono możliwość otrzymania zwrotu dla wszystkich – i tych którzy działalność prowadzą i tych, którzy używają samochodu w celach zupełnie prywatnych. Nie ma znaczenia również dostęp do środków publicznej komunikacji. Jedynie sporną pozostaje sytuacja, w której osoba poszkodowana ma na własność więcej niż jeden pojazd samochodowy. Aby nie było problemów z wypłatą zwrotu należy udokumentować odpowiednio fakt skorzystania z samochodu zastępczego, czyli przedstawić fakturę za usługę wynajmu. Wynajmując auto zastępcze nie można pominąć kilku ważnych faktów. Po pierwsze zakład ubezpieczeniowy może nie wypłacić kwoty zwrotu w przypadku, kiedy auto zastępcze reprezentowało klasę wyższą od uszkodzonego. Po drugie odpłatność za wynajem nie może być kwotą dowolną, musi niestety odpowiadać średnim stawkom na lokalnym rynku. Po trzecie czas, na jaki wynajmiemy auto zastępcze, nie może przekraczać czasu na naprawę, w przypadku kiedy pojazd został uszkodzony częściowo lub momentu zakupu nowego, w przypadku szkody całkowitej. Zwrot kosztów należy się na czas naprawy w sytuacji wystąpienia szkody częściowej lub do chwili nabycia kolejnego pojazdu, w przypadku szkody całkowitej.  Jako czas naprawy przy szkodzie częściowej traktuje się okres od dnia oddania auta do warsztatu naprawczego do dnia odebrania z naprawy. Co do przypadku wystąpienia szkody całkowitej ubezpieczyciele czasami stają na stanowisku, że zasadność korzystania z auta zastępczego z polisy wygasa z dniem wypłaty odszkodowania. Może się w takim przypadku przydać treść uchwały Sądu Najwyższego podjętej 22 listopada 2013 roku, w której stwierdza się, że zwrot najmu auta zastępczego w przypadku szkody całkowitej należy się do dnia zakupu kolejnego samochodu. To postanowienie jest w zasadzie rozstrzygające, ale zakład ubezpieczeniowy zawsze może poddać analizie czas, w jakim dokonano niezbędnych napraw lub zakupiono kolejny pojazd. Wykazanie opieszałości w tych czynnościach może skutkować odmową wypłaty zwrotu kosztów wynajmu auta zastępczego. Nie można o tym zapominać.

Sprawdź opinię prawną z niezależnego źródła infor

tagi: auto zastępcze z OC sprawcy Olsztyn, samochód zastępczy z OC sprawcy Olsztyn

Oceń (5 gwiazdek lub mniej)
Ocena średnia
3.5 based on 4 votes
Firma
BullCar
Nazwa usługi
Auto Zastępcze z OC Sprawcy
Cena
PLN 69
Dostępność
Available in Stock